Salon Nauja
v/Nauja Bielefeldt
Stationsvej 2
2791 Dragør

Vi klipper både damer og herrer
Tidsbestilling på tlf. 61 27 87 23
Mandag, tirsdag, torsdsg og fredag kl. 10-17

Tlf:
E-mail: nauja_s@hotmail.com
WWW: